DU eller DIT firma kan være med til at gøre en forskel for børn, der ikke har de samme gunstige livsbetingelser som alle børn har fortjent!

Bliv sponsor, og vær med til at gøre en forskel for Nørresø Børnepensions beboere.

Det har gennem årene vist sig, at det har stor betydning for de børn og unge som bor og har boet på Nørresø Børnepension, at institutionen har mulighed for at gøre noget ekstra. Både når der gennem donationer er skabt mulighed for, at børnene oplever en charterferie i deres liv, eller når der arrangeres gensynstræf for tidligere beboere og gamle medarbejdere. Det har også været af betydning, når unge som er påbegyndt en uddannelse, har kunnet få økonomisk støtte til at deltage i en studietur med deres Erhvervsskole o.l.

Vi har set det som en nødvendighed, at oprette en forening som kan supplere institutionens indsats, og som kan være med til at udvikle måden, vi giver vore anbragte børn og unge en oplevelse af at høre til, og oplevelsen af at have et bagland.

Velfærdssamfundets måde at løse opgaven på, er ikke noget der er bestandigt. Velfærdssamfundet er i disse år til debat, og den løbende tilpasning bærer præg af, at der ønskes en omlægning af praksis med økonomisk indskrænkning og større inddragelse af frivillige.

De seneste års økonomiske recession har ikke gjort det nemmere at være barn anbragt uden for hjemmet i Danmark.

Anbragte børn og unge – en særlig problemstilling

Hovedparten af de anbragte børn og unge kommer fra familier, der er marginaliserede i det danske samfund. De kommer fra en barndom uden de oplevelser som skaber lyst og mod på livet. Når de kommer på Nørresø Børnepension oplever de for første gang voksne der gennem en tryg og forudsigelig hverdag skaber tryghed og lyst til at udvikle sig. Gennem traditioner og oplevelser skaber lyst til at leve og tro på fremtiden og mod på livet.

Det er derfor relevant for os, at arbejde for, at det fortsat kan være muligt at skabe disse rammer for oplevelse og tilhørsforhold, ved at inddrage civilsamfundet i form af frivillige ressourcer  og økonomiske donationer.

 

De anbragte børn har ingen stemme, og børnenes enkeltsager kan vanskeligt forsvares, da de voksne der er tættest på konsekvenserne har tavshedspligten. Derfor er anbragte børn og unge under 18 år, nemme   ofre for sparekniven, når der skal findes penge i budgetterne, for at sikre pænere tal på bundlinjen.

I de seneste år har vi i medierne set en større eksponering af sørgelige sager, hvor børn bliver frataget den støtte og omsorg, de har brug for. Sager hvor unge der ikke kan klare sig selv, i forbindelse med bl.a. deres 18 års fødselsdag, bliver sendt alene ud i lejligheder, overladt til sig selv med et enkelt ugentligt tilsyn eller mindre fra kommunalt personale. Flere mindreårige børn bliver sendt hjem til deres stærkt alkoholiserede familier, under påskud af, at forældrene er i stand til at tage sig af dem. Ikke mindst så mister institutionerne de muligheder for at give børn de uforglemmelige oplevelser, der gør en barndom mindeværdig. Det er rejser, oplevelser og netværk. Berigelse af børnenes hverdag er første offer for den sparekniv.

 

Støtteforeningen for Nørresø Børnepension er drevet på et 100 % frivilligt grundlag.

Ingen i støtteforeningen får en krone for deres engagement. Det er lige fra administrativt arbejde, afholdelse af arrangementer, udarbejdelse af regnskaber, afholdelse af cafeer til hosting og opdatering af hjemmeside. Alt sker på frivillig basis, fordi vi er en flok unge og voksne der ønsker at gøre vores til, at børnene på Nørresø Børnepension og tidligere beboere, har det bedst muligt.

Du kan være med til at gøre en forskel!

Vi har brug for donationer og sponsorer for at fuldføre den ambition,

  • At vores børn hvert 3. år kan komme på en særlig sommerferie, f.eks. en charterrejse,
  • At holde gensynstræf og månedlige netværksarrangementer, f.eks. cafe aften for tidligere beboere.
  • At kunne støtte tidligere beboere der er i gang med uddannelse, f.eks. i forbindelse med studierejse.

Vi ønsker med de midler vi måtte få, at gøre en forskel for nuværende børn så vel som tidligere beboere!

Alle former for donationer og sponsorater er velkomne.

Vi modtager:

  • Engangsdonationer
  • Faste sponsorater

Hvad får Du eller DIT firma så til gengæld?

Vi kan lige så godt melde klart ud, at vi på ingen måde kan garantere en ROI (return of investment), men til gengæld kan vi garantere, at vi gerne vil være yderst loyale mod jeres virksomhed, og være med til at eksponere jeres virksomhed, som en virksomhed der tager et socialt ansvar, og er med til at gøre en kæmpe forskel for de børn, der har allermest brug for det!

Det er livsglæden der gør livet levende!

 

Bankinformation:

  • reg: 1551
  • konto: 4770384532